• Intro

  Introductie

  NetObjects Web Design Placeholder

  deze website is bedoeld als een persoonlijke weergave van mijn persoon, zowel in werk, hobbies en andere interesses. 

  In mijn werk ben ik een rasechte IT-er waarin ik na vele rollen te hebben bekleed, me volledig heb toegelegd op leiding geven aan teams en kwaliteit en testen van oplossingen.

  In de duikwereld heb ik het genoegen gehad veel mensen te mogen opleiden tot duiker. Wat is er mooier dan je passie delen met mensen en ze te begeleiden in te nemen drempels?

  Onderwater en bovenwater ben ik me steeds meer aan het bekwamen in de fotografie. Door lid te zijn van een fotoclub, door veel oefenen en uitzoekwerk op internet en in gesprek met vele mensen, leer je altijd weer bij om je foto’s te kunnen verbeteren.

 • Curriculum

  Wilfred Derksen - Curriculum Vitae

  • Algemeen
   • PERSOONLIJKE VOORKEUR, ORIĖNTATIE EN FILOSOFIE

    Mijn keuze voor het IT vak is ontstaan in de jaren tachtig en ik ben mijn studie daarop gaan richten. In die periode werden in heel veel branches allerlei systemen op de markt gezet.

    Kolossale systemen waar de gemiddelde klant/gebruiker hoofdpijn kreeg van het gebruik ervan.
    Deels door het onbekende, deels doordat de gebruiker nog niet in beeld was bij het ontwikkelen. Ik was van mening dat het prettiger moest kunnen en dat ik in mijn toekomstige werkomgevingen hieraan kon bijdragen  Na de HBO ben ik aan de slag gegaan in verschillende rollen, maar altijd is het stuk “kwaliteit” dichtbij gebleven.
    Ik koos voor de specialisatie van tester en groeide op naar Test Coordinator, Test Manager en Quality Champion.
    In mijn werk geloof ik in “efficiente kwaliteit”, waarmee ik wil zeggen dat de wens naar kwaliteit in balans moet zijn met de fase waarin het product en het bedrijf zich bevinden.

    Als Test Manager vervul ik bij voorkeur de rollen van:

    • Coƶrdinator
    • Vormgever
    • Teambuilder

    Coƶrdinator
    De rol van coordinator is voor mij een van de leukste rollen uit het IT vakgebied. Het invullen van alle randvoorwaarden waarin een of meerdere teams goed kunnen functioneren, geeft veel voldoening in het werk. Het structureren van alle aktiviteiten die nodig zijn. Het opzetten, uitdragen en bewaken van planning en budget. Risico Management, bewaking en rapportage over de voortgang en inzichtelijk maken van de voortgang bij management en medewerkers. Het coachen, begeleiden van medewerkers en het informeren van de klantomgeving. Dit takenpakket maakt de rol van coƶrdinator een nooit vervelende, mooie uitdaging.

    Vormgever omgeving
    Het opzetten van, begeleiden en meewerken in goed geƶliede ontwikkelprocessen in een omgeving waar projecten lopen maar processen nog niet zijn goed zijn ingericht. Kwaliteit inbouwen kan een team juist ontzien van stress situaties en voor een grotere productiviteit zorden en dit is wat ik graag wil laten zien in mijn werk.

   • OPLEIDING EN TRAININGEN

    opleiding

    periode

    diploma ja/nee

    HBO Haagse Hogeschool - Informatiekunde (kantoorautomatisering)

    1990-1996

    ja

    VWO s.g. Maarten Luther

    1983-1990

    ja

     

     

     

    cursussen

    periode

    certificaat ja/nee

    BHV (laatste update)

    2013

    Ja

    HBHV

    2009

    Ja

    IBM Leadership Assessment

    2008

    Ja

    ISEB (nu ISTQB)

    2004

    Ja

    CMG CPM/2 (project Management)

    2001

    nvt

    CMG CPM/1 (project Management)

    2000

    nvt

    CMG TestFrame analyse

    2000

    nvt

    CMG TestFrame navigatie

    1999

    nvt

    CMG CST (gestructureerd testen)

    1999

    nvt

    CMG Project Audit Course

    1998

    nvt

    Silvac Systeembeheer AS/400

    1998

    Ja

    Silvac Systeembediening AS/400

    1998

    Ja

    CMG Recruitment

    1997

    nvt

    CMG Time Management

    1997

    nvt

    CMG Sociale Vaardigheden

    1996

    nvt

    CMG Communicatieve Vaardigheden

    1996

    nvt

    IBM/CMG Masterclass AS/400

    1996

    Ja

    Zelfstudie/Overig

    hoe

    Inspectie en Review

    KLM intern, CMG intern en onderzoek op internet

    TMAP

    Boek en internet

    Prince II

    Internet

   Klik de tabbladen hierboven voor werkervaring en CV onderdelen

  • Werkervaring
   • Telexis okt 2010 - nov 2013 Test en QA Manager / Manager Product Development

    Organisatie

    35 man groot  software huis, team 25 personen variĆ«rend van business analist, software engineer, test engineer en support medewerker.

    Branche

    Publiek Transport - OV Chipkaart systemen voor front- en backoffice

    Omschrijving

    Al snel na de proeftijd als QA/Test Manager wordt mij gevraagd de CIO te ontlasten door de rol van Manager Product Development en QA op me te nemen. In deze periode zorg ik dat projectleiders zo efficient mogelijk resources krijgen, zorg ik voor een QMS en beter gestroomlijnde aktiviteiten en begeleid ik carrieres door middel van mijn HRM taken. Ik assisteer de projectleiders om een goede balans te vinden tussen tijd en kwaliteit en krijg daarin de eindverantwoording.

    Na de reorganisatie is de organisatie ingekrompen tot ongeveer 25 personen en besluit de CIO de elgehele dagelijkse leiding zelf weer ter hand te nemen. In de nieuwe organisatie ontstaan 2 teams, ieder met eigen projecten met een verantwoordelijkheid van offerte tot en met End of Life van de oplossing. Samen met anderen haal ik in een team een heel groot project binnen voor HTM. Gezien mijn kennis en ervaring word ik in dit team Deployment Manager. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de hardware en software configuratie. Hieronder het bijeen krijgen van alle hardware componenten, de logistieke planning, de assemblage en de kwaliteitscontroles van de inkomende en uitgaande artikelen. Ook ben ik hierin eindverantwoordelijk voor vele certificeringen waaronder EN 50215, EN 50155 en voor OV Chipkaart (SDOA).

    In het andere team krijg ik de rollen van HRM manager, SLA manager en Test manager. Verder blijf ik overall QA manager, om zodoende de kwaliteit voor uitlevering te bewaken.

    Taken

    • HRM taken als target gesprekken, tussentijdse evaluaties en beoordelingen.
    • Rapportage aan het management over bezetting personeel versus projecten, over issues en verschillende behoeften (opleiding, coaching, processen)
    • Meewerken danwel het voortouw namen in offerte en tender processen
    • Alle standaard management werkzaamheden zoals het vergaderen, rapporteren, aansturen, motiveren, controleren, delegeren, plannen, later in het project inclusief gedeeltelijke aansturing van development.
    • Opzetten van een kwaliteitsysteem (QMS) voor de gehele projectomgeving alsmede overige bedrijfsprocessen.
    • Het (laten) voorbereiden en onder zijn supervisie doen uitvoeren van alle testwerkzaamheden, functionele testen, stabiliteits testen en testen op het gebied van security.
    • Logistieke planning, Leverancier selectie en communicatie
    • Ontwerp monitor & maintenance software (HTM)
    • Afstemmen planning met overige toeleveranciers HTM en HTM zelf

    Technieken/ Standaarden

    • Agile/Scrum
    • Prince II
    • TMAP
    • Wide Band Delphi (werkinschattingen)
    • Fagan inspecties en Peer Reviews
    • CMM/TMM
    • code coverage/coding standards en opzetten vam een goed SCM
    • Test (functioneel, performance, security, acceptatie, certificering, etc)
    • Test automatisering (unit testen en functioneel testen)
    • SDOA (standaard OV Chipkaart bepaald door TransLink)
    • EN50215, EN50155, etc (nodig voor de goedkeuring van de nieuwe HTM trams op Europesche regelgeving)

    Applicaties

    • MS Project (inc. server)
    • MS Visual Studio
    • MS Sharepoint
    • Enterprise Architect (UML)
    • JIRA
    • MS SQL
    • MS IIS
    • MS Powershell
    • MS Office 2013
    • ontwerp/gebruik inclusief resource planning
    • beperkt gebruik/ontwerp defect flow
    • Inrichting, gebruik en beheer
    • Beperkte basisfunctionaliteit
    • inrichting, gebruik, beheer en rapportage
    • schrijver complexe queries, database beheer, SLA management
    • Inrichten testomgevingen
    • coaching/begeleiding test automatisering
    • documentatie/rapportage
   • IBM (overname Consul) jan 2007 - okt 2010 - Test Manager / Quality Champion

    Organisatie

    380.000 personen in IBM, totale project grootte ongeveer 150 personen, zelf projectleiding over 60 personen internationaal 

    Branche

    Software Development - SIEM applicaties (een onderdeel van security)

    Omschrijving

    Na de overname van Consul door IBM verandert eigenlijk alles. Het ontwikkelproces ondergaat grote veranderingen om te passen binnen de gebruiken en cultuur van IBM. De architectuur van het product gaat op de schop en andere kenmerken zoals meertaligheid, toegankelijkheid worden belangrijk. Teams uit meer landen worden toegevoegd en de projectgrootte neemt toe tot een 150 man. De rol van Test Manager is binnen IBM heel uitgebreid en vormt samen met de Project Manager Development de basis van de projectbesturing. Het project begint met een Quality Plan met vele attributen. Per kwaliteitsattribuut worden een aantal doelen ter verbetering van dit attribuut beschreven (consumability, capability, usability, reliability, security, globalization, ...). Een defect prognose wordt hierin beschreven en deze projecties moeten elke release lager eindigen. Dit geldt ook voor defects gevonden na het uitbrengen en dus is overleg nodig met de support organisatie, klantvertegenwoordiging, maar ook met documentatie teams, vertaal teams,etc.

    Een andere projectie is die aan uit te voeren test cases in de tijd. Uiteraard wordt ook beschreven wat de algemene project doelen zijn, de organisatie van het project en de project risico’s en maatregelen.

    Dit gehele plan moet worden goedgekeurd in de gehele Tivoli Software branche van IBM. Ik verdedig dit plan, als woordvoerder, in verschillende meetings met betrokken partijen, vice presidents tot en met de president van de Tivoli Software group binnen IBM. Al deze werkzaamheden komen ook terug bij een Quality Risk Assessment (status wanneer het project op 75% is) en Quality certification. Deze laatste is om aan te tonen en te verdedigen dat de release echt klaar is om in productie te gaan.

    daarnaast bestaat mijn rol als test manager uit de gebruikelijke (test) management aktiviteiten. Het monitoren en rapporteren over voortgang en risico’s, het bemensen van het internationale test team en het bijsturen van aktiviteiten.

    Taken

    • Het opleiden, begeleiden en controleren van een internationaal test team in Wit Rusland, Krakow en Atlanta, Taiwan, Egypte en IsraĆ«l.
    • Opzetten en begeleiden van de deeltaken voor Globalisering/Vertalingen en support voor Bi-directionele talen met teams in Taiwan, Egypte en IsraĆ«l.
    • Maken en beheren van het kwaliteitsplan, tussentijdse risico analyses en de uiteindelijke certificering van het product.
    • Uitvoerig rapporteren over de voortgang en kwaliteit van het product in ontwikkeling alsmede trends in de kwaliteit van de producten die in productie zijn.
    • Het organiseren en begeleiden van acceptatietesten en het geven van trainingen.
    • Opzetten van de nieuwe kwaliteitsorganisatie voor de gehele projectomgeving volgens de kwaliteitsnormen van IBM, inclusief implementaties tot verbetering van de kwaliteit van het test process en het laten aansluiten van de teams. Het laten aansluiten van het ontwikkelde QMS op het TPDM van IBM..
    • Het voorbereiden en onder zijn supervisie doen uitvoeren van alle testwerkzaamheden, functionele testen, systeem testen, performance, robustness, globalization, Bi-Di, accessibility, security.  
    • Het intern onderzoeken van de “consumability” van het product en akties uitzetten tot verbetering.
      (installeerbaarheid, begrijpelijkheid van meldingen, de eenvoud van gebruik, etc)
    • Alle standaard management werkzaamheden zoals het vergaderen, rapporteren, aansturen, motiveren, controleren, delegeren, plannen, later in het project inclusief gedeeltelijke aansturing van development.
    • Het monitoren en verbeteren van alle development life cycle processen binnen de afdeling

    Technieken/ Standaarden

    • Agile/Scrum
    • ISEB
    • TPDM (Tivoli Product Development Methodology)
    • Wide Band Delphi (werkinschattingen)
    • Fagan Inspections/Peer reviews
    • CMM/TMM
    • code coverage/coding standards
    • Test (functioneel, performance, security, acceptatie, certificering, etc)

    Applicaties

    • MS Project
    • Lotus Notes
    • Rational ClearQuest / ClearCase
    • Rational Functional Tester (e.a.)
    • HP Quality Center
    • RDP/Teamviewer
    • MS Office 2010
    • Open Office
    • het maken en beheren van planningen, inc resource planning
    • inrichten, gebruik en rapportage van verschillende systemen
    • SCM en defect management systeem
    • testautomatisering, aansturing en bepalen beleid
    • testautomatisering, aansturing en bepalen beleid
    • gebruik, benaderen andere computers op afstand voor test en beheer
    • documentatie, rapportage, communicatie
    • documentatie, rapportage, communicatie
   • Consul (later IBM) - aug 2005 - jan 2007

    Organisatie

    80 personen in totaal, in verschillende landen. 40 personen via outsourcing in Belarus (Wit-Rusland). Zelf direct leiding gevend aan 20 personen.

    Branche

    Software Development - SIEM applicaties (een onderdeel van security)

    Omschrijving

    Bedrijven moeten meer en meer kunnen bewijzen dat ze hun informatiesystemen controleren. De markt en steeds meer wetgevers vereisen dat er rapportage (mogelijk) is, waaruit blijkt dat de informatie systemen gemonitord worden op de beveiliging.Sarbane Oxley, Basel II, HIPAA en ISO 17799 zijn daar enkele voorbeelden van. Consul Risk Management voorziet hierin met het Insight produkt waar zowel de originele logs worden bewaard waarop forensisch onderzoek gedaan kan worden, als wel een vertaling van alle soorten logfiles naar het W7 model. Het W7 model zorgt dat alle systemen en applicaties onder audit op een eenduidige manier worden weergegeven in een set van steeds dezelfde termen (Who, did What, When, Where, Where from, Where to and on What). Het product InSight biedt een Compliance Dashboard waar op overzichtelijk en eenvoudige wijze gezien kan worden of er op systemen aktiviteiten plaatsvinden door al dan niet geauthoriseerde personen, wat door middel van Ā“policiesĀ“ gecontroleerd wordt. Het product is sterk in ontwikkeling en krijgt met steeds meer compliancies te maken.

    De overall development manager heeft in dit snel groeiende bedrijf te weinig inzicht in professionele test en kwaliteitsaktiviteiten om deze kar te trekken met ook een ge-outsourced test team in Belarus (Wit Rusland). Ik kom in dit bedrijf als Test Manager en neem de verantwoordelijkheid voor deze aktiviteiten. Samen met stakeholders bepaal ik de strategie en vorm het test en kwaliteitsbeleid hieromheen. Ik vervolledig het kwaliteitssysteem wat in Lotus Notes beschreven staat, zorg voor test planningen en coach het team in Belarus in het gestructureerd testen. Daarnaast begeleid ik de medewerkers in alle (overige) kwaliteitsaktiviteiten, waaronder reviews, inspecties en blaas ik het geautomatiseerde unit test systeem nieuw leven in.

    Taken

    • Het opleiden, begeleiden en controleren van een internationaal test team in Wit Rusland
    • Het voorbereiden en onder zijn supervisie doen uitvoeren van alle testwerkzaamheden,
     functionele testen, systeem testen, performance, robustness.  
    • Opzetten van een QMS met daarin alle processen en eisen beschreven aan verschillende aktiviteiten van de SDLC (Software Development Lifecycle)
    • Het introduceren en (doen) implementeren van methoden, procedures en hulpmiddelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het test proces.
    • Het team in Minsk (Wit Rusland) te coachen naar een meer senior team wat betreft het werken in
     projecten alsmede wat betreft test strategieĆ«n. 
    • Alle standaard management werkzaamheden zoals het vergaderen, rapporteren,

    Technieken/ Standaarden

    • Agile/Scrum
    • ISEB
    • Wide Band Delphi (werkinschattingen)
    • Fagan Inspections/Peer reviews
    • CMM/TMM
    • code coverage, geautomatiseerd testen (unit test en functioneel)
    • Test (functioneel, performance, security, acceptatie, certificering, etc)

    Applicaties

    • MS Project
    • Lotus Notes
    • HP Quality Center
    • RDPr
    • MS Office 2007
    • het maken en beheren van planningen, inc resource planning
    • inrichten, gebruik en rapportage van verschillende systemen
    • testautomatisering, aansturing en bepalen beleid
    • gebruik, benaderen andere computers op afstand voor test en beheer
    • documentatie, rapportage, communicatie
   • CMG (later LogicaCMG) - apr 1996 - aug 2005

    Periode / Project

    feb 2004 - aug 2005

    Horizontal Address Book (HAB)

    Klant / mijn rol

    Vodafone Global / Test Manager

    Branche

    Telecom

    Omschrijving

    LogicaCMG is geselecteerd als ‘prime-contractor’ een stuk ontwikkeling, integratie en kwaliteitsborging om een ”Horizontal Address Book” te bouwen voor Vodafone Global, wat vervolgens uitgerold moet worden in verschillende Vodafone landen. Vodafone Global is opgericht om het IT beleid en budget te centraliseren waar dit voorheen door de lokale afdelingen van de diverse landen zelf gedaan werd. Dit creeert een politiek interessante omgeving waar LogicaCMG regelmatig de mediator rol op zich neemt. Vodafone Global is voor LogicaCMG Telecom een erg belangrijke klant en daarom is LogicaCMG London betrokken in de bestuursgroep van deze omgeving. Het programma management is in Nederland en naast ontwikkeling en test in Nederland vindt dit ook plaats in Ierland en TjechiĆ«.

    LogicaCMG Wireless Networks zal in samenwerking met Vodafone Global een applicatie opzetten in een ‘hosting’ omgeving, waarin eindgebruikers (Vodafone klanten) hun adresboek bij kunnen houden en synschroniseren met diverse mailsystemen en mobiele telefoons..LogicaCMG is als system integrator gekozen als grote, betrouwbare partij en als ontwikkelaar voor de verschillende gebruikersinterfaces. Het concept van het adresboek alsmede de core van het systeem inclusief de synchronisatie technieken OTA/SyncML komen van een kleiner software bedrijf uit Duitsland O3sis.In het programma krijgt deze de rol van subcontractor/toeleverancier.

    Wanneer ik door de programma manager samen met een projectleider in het project gevraagd wordt, is het project halverwege maar stuit op allerlei politieke en technische problemen. Als in feite een interim manager wordt mijn rol om stand te pede de situatie inzichtelijk te krijgen, een test strategie te formuleren en uit te dragen en voortgang te krijgen in het testen. Daarnaast bereid ik het acceptatie proces voor en geven we verschillende demo’s bij Vodafone Global in Duitsland.

    Ik reis verschillende keren naar Ierland om de test engineers te helpen en te coachen en om een stuk kwaliteit uit te dragen aan de software department in Dublin. Vanuit Tjechiƫ komen testers en software engineers naar Nederland, zodat ik hetzelfde hier lokaal bij hen kan doen.

     

    Taken

    • Het opleiden, begeleiden en controleren van een internationaal test team in Ierland, Nieuwegein en Praag
    • Het voorbereiden en onder zijn supervisie doen uitvoeren van alle testwerkzaamheden   (CT, CAT, FQT)
    • Het introduceren en (doen) implementeren van methoden, procedures en hulpmiddelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het test proces
    • Het managen van het test team in Dublin en in Nieuwegein alsmede de test project leider van Dublin en Praag
    • Alle standaard management werkzaamheden zoals het vergaderen, rapporteren, aansturen, motiveren, controleren, delegeren, plannen
    • Het voorzitten van de ‘change control board’  waarin wijzigingsverzoeken en discussies over applicatie fouten worden behandeld.

    Technieken/ Standaarden

    • Waterval/SDM
    • ISEB
    • QSM van CMG WDS gebaseerd op CMM
    • Wide Band Delphi (werkinschattingen)
    • Fagan Inspections/Peer reviews
    • CMM/TMM
    • Silk Performer en TestFrame
    • Test (functioneel, performance, security, acceptatie, certificering, etc)
    • OTA/SyncML

    Applicaties

    • PS/8
    • Remedy/ARS
    • Telelogic DOORS
    • HP/Mercury Winrunner
    • VAX/VMS
    • Linux
    • MS Office
    • het maken en beheren van planningen, inc resource planning
    • SCM en defect management systeem
    • requirement management (incl monitoring)
    • testautomatisering, aansturing en bepalen beleid
    • gebruik, benaderen andere computers op afstand voor test en beheer
    • documentatie, rapportage, communicatie
    • documentatie, rapportage, communicatie

     

     

     

    Periode / Project

    mrt 2003 - jan 2004

    WNGD1 System Integration

    Klant / mijn rol

    CMG Wireless Networks - Projectleider System Integration

    Branche

    Telecom

    Omschrijving

    LogicaCMG Wireless Networks heeft met name na de fusie van CMG met Logica de behoefte om allerlei telecom producten te integreren naar Ć©Ć©n productenlijn.  Om tot een lijn van producten te kunnen komen moeten er een aantal integratie aktiviteiten worden uitgevoerd, enderzijds om door aanpassingen in de interfaces het mogelijk te maken dat de producten samen kunnen werken, anderzijds door te testen van een aantal producten in lijn om te verifiĆ«ren dat het ook daadwerkelijk goed geĆÆntegreerd is. Aanvankelijk ingezet vanuit de test kant van mijn rol, worden ook nieuwe test procedures en standaarden opgeleverd worden. Later ook ingezet op de daadwerkelijke integratie deel van het project, waaronder het verkrijgen van de specificaties (requirements), aanpassingen en beschrijvingen van de hardware, etcetera.

     

    Taken

    • Opzetten en beheren Plannen van Aanpak en planningen inclusief resource planning
    • Samenstellen budgetten, voortgangs- en risico rapportage
    • Deelnemen aan verschillende overleggen intern en met de klant
    • Dagelijkse aansturing van het team en bijdragen aan probleemoplossingen
    • Opzetten (beschrijven in QMS) en uitdragen SI processen

    Technieken/ Standaarden

    • Project Management
    • TestFrame
    • Schattingen
    • Risico Management
    • CMM
    • ISO 916

     

    Applicaties

    • MS Project
    • Remedy/ARS
    • Telelogic DOORS
    • HP/Mercury Winrunner
    • VAX/VMS
    • Linux
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    apr 2002 - mrt 2003

    WNGD1 Short Message Service Center

    Klant / mijn rol

    CMG Wireless Networks - Projectleider Test Team Short Message Service Center

    Branche

    Telecom

     

    Omschrijving

    LogicaCMG Wireless Networks is groot geworden in het markt aandeel van de SMSC. Dit SMSC is een server die fungeert als centrale voor het routen van berichten (SMS=Short Message Service) van en naar mobiele telefoons en overige bestemmingen als servers van grote klanten(denk aan een voorbeeld als de beurslijn). In Projecten worden verschillende wijzigingen doorgevoerd, vernieuwingen gedaan en nieuwe technieken ondersteund. Hierin zitten teams voor architectuur, ontwikkeling, software control management en testen. Het testen is vanaf de integratie test van de verschillende entiteiten tot het testen in een geĆÆntegreerde omgeving met een SMSC met daarbij de interfaces met andere systemen, zoals het netwerk, billing systemen, large account systemen en het QnRP (zie hieronder). Hiervoor is een duidelijke planning nodig, continue afstemming met de overige teams en een structurering van het werk, waarbij gebruik is gemaakt van het V-model. In de rol van projectleider ben ik verantwoordelijk voor deze test projecten inclusief bevindingen beheer, trends en een signaleringsfunctie voor het project als geheel.

     

    Taken

    • Reviewen en mede zorgen voor goedkeuring van het algemene project plan van aanpak
    • Maken/onderhouden/laten goedkeuren Test Plan van Aanpak,
    • inclusief schattingen volgens Wide Band Delphi
    • Voortgang bewaken van de test werkzaamheden en aansluiting op overige project activiteiten
    • Reviewen/goedkeuren van Test Plannen en Test Designs (inspecties volgens Fagan)
    • Testen/goedkeuren van opgeleverde software
    • Faciliteren van de testers binnen het Test Team

    Technieken/ Standaarden

    • Project Management
    • TestFrame
    • CMM
    • SDM
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • MS Project
    • Remedy/ARS
    • Telelogic DOORS
    • HP/Mercury Winrunner
    • VAX/VMS
    • Linux
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    feb 2001 - apr 2002

    WNGD1 Query and Reporting Platform

    Klant / mijn rol

    CMG Wireless Networks - Projectleider Test Team Query and Reporting Platform

    Branche

    Telecom

     

    Omschrijving

    Het SMSC produkt voert enorm veel aktiviteiten in een kort tijdsbestek uit voor zowel mobiel gebruiker als voor diensten van bedrijven (=large account) Om inzicht in het gerbuik te krijgen en te geven, is nu de vraag naar gegevens over het SMSC gerezen. Marketing informatie, informatie per sms voor een customer support en informatie voor een SMSC operator om de systemen te tunen en onderhouden. Deze behoefte wordt gezocht in Ć©Ć©n systeem, het Query and Reporting Platform, welke in een project ontwikkeld wordt. Hierin zitten teams voor architectuur, ontwikkeling, software control management en testen. Het testen is vanaf de unit testen tot het testen in een geĆÆntegreerde omgeving met een SMSC en acceptatie door de klant. Hiervoor is een duidelijke planning nodig, continue afstemming met de overige teams en klant en een structurering van het werk, waarbij gebruik is gemaakt van het V-model. In de rol van projectleider is dit opgezet en gestuurd, waarbij door allerlei project omstandigheden ook sturing van en tussen de overige teams is uitgevoerd.

     

    Taken

    • Reviewen en mede zorgen voor goedkeuring van het algemene project plan van aanpak
    • Maken/onderhouden/laten goedkeuren Test Plan van Aanpak
    • Voortgang bewaken van de test werkzaamheden en aansluiting op overige project activiteiten
    • Reviewen/goedkeuren van ontwerpdocumenten
    • Testen/goedkeuren van opgeleverde software
    • Ontwerpen/volgen/goedkeuren van Systeem Test/Integratie Test/Acceptatie Test
    • Aansturen en faciliteren van overige project leden

    Technieken/ Standaarden

    • TestFrame: gestructureerd testen
    • SDM
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • MS Project
    • Remedy/ARS
    • Telelogic DOORS
    • HP/Mercury Winrunner
    • VAX/VMS
    • Linux
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    dec 2000 - jan 2001

    Automatisering door test navigatie over het Hyperion consolidatie proces

    Klant / mijn rol

    Akzo Nobel - Analist/Navigator voor consolidatie Financiƫle Administratie (Hyperion)

    Branche

    Chemische Industrie

     

    Omschrijving

    Op de afdeling waar de financiĆ«le consolidatie plaatsvindt, wordt gebruik gemaakt van het pakket Hyperion. Hierbij hebben de onderliggende divisies een eigen applicatie en op hoofdniveau is er een applicatie.  Maandelijks moeten een groot aantal vaste handelingen worden uitgevoerd om de gegevens te consolideren en vervolgens deze geconsolideerde gegevens weer in alle applicaties in te lezen. Hierbij worden extracten gemaakt en deze extracten worden vervolgens ingeladen in de applicaties. Deze vaste handelingen vergen veel tijd en derhalve is besloten test software te gebruiken om deze handelingen te automatiseren. Na een analyse, zijn hiervoor de benodigde testscripts geschreven. Ook zijn de actiewoorden in de test tool ontwikkeld die nodig zijn om de scripts uit te kunnen voeren. Deze actie woorden zijn gedocumenteerd, de applicatiebeheerdeers zijn opgeleid voor het gebruik van de scripts, de test tool en de actiewoorden. Met dit resultaat kunnen zij de vaste handelingen iedere maand automatisch laten uitvoeren, kunnen zij zelf eventualiteiten oplossen en de scripts vernieuwen waar nodig.

     

    Taken

    • Analyseren gewenste situatie;
    • Maken van scripts (beschrijven van het proces in actiewoorden);
    • Maken van Testware (maken van actiewoorden, benodigde tools);
    • Testen van de scripts voor het automatiseren van de conversie handeling
    • Presenteren van het resultaat en overdracht van het resultaat aan de applicatiebeheerder

    Technieken / Standaarden

    • TestFrame
    • Interview Technieken
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • MS Office
    • Mercury Winrunner
    • Hyperion

     

     

     

     

    Periode / Project

    okt 2000 - nov 2000

    workflow management toestel repair

    Klant / mijn rol

    BEA Systems / Test Analist/Navigator

    Branche

    Finance

     

    Omschrijving

    In dit bedrijf worden verschillende applicaties gebouwd met gebruikmaking van een aantal standaardproducten van het bedrijf. Het bedrijf, oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, heeft in Nederland een tak opgezet, waar men voor een groot koeriersbedrijf een applicatie bouwt. Deze applicatie heeft ten doel defecte apparaten van een eindgebruiker voor de klanten van het koeriersbedrijf in een workflow te kunnen volgen van moment van inleveren tot het moment van vervanging of teruggave van het gerepareerde toestel. Dit werkt doordat bij iedere “status” vanuit verschillende (klant)systemen berichten worden gegenereerd en verstuurd naar het “core systeem”. Dit core systeem bekijkt aan de hand van de status wat de volgende actie moet worden en stuurt een bericht naar het betreffende systeem waar de actie getriggerd wordt. Om in de Nederlandse tak van dit bedrijf het automatiseringsproces kwalitatief te verbeteren is consultancy ingehuurd om het testproces te bevorderen. Taak hierbij was het in kaart brengen van de flows binnen het te maken product en per flow een test te maken met per stap de te verwachte resultaten. Het installeren van het product en controleren of de gewenste functionaliteit. Ook het maken van een installatiegids, een kleine gebruikersgids met “hoe te testen in het kort” is voor deze opdracht gemaakt. Van de klant zijn uit een vorig project een heleboel voorbeeld berichten gekregen in een ongestructeerde wijze aangeleverd. Hiertoe is een conversie gemaakt naar MS Access om met SQL de verbanden tussen de samenhangende berichten te kunnen zien.

     

    Taken

    • Maken van test scripts per workflow;
    • Maken van test documentatie, installatie en gebruikersgidsen

    Technieken/ Standaarden

    • TestFrame
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • Mercury Winrunner
    • MS Office
    • Linux (opzetten omgeving, SSH)

     

     

     

     

    Periode / Project

    sep 2000 - okt 2000

    Advies Test Automatisering

    Klant / mijn rol

    CMG Telecom Enschede / Adviseur System Integration Cell Broadcasting System

    Omschrijving

    In dit bedrijf worden verschillende telecomproducten gebouwd door de verschillende vestigingen. Een afdeling System Integration is in het leven geroepen om de aanvragen die vanuit het management komen, te coƶrdineren en functioneel uit te werken tot component niveau (deelsystemen). Vanaf dit niveau wordt het werk uitbesteed aan een ontwikkeldivisie van het bedrijf en is deze afdeling verantwoordelijk voor de coƶrdinatie en kwaliteitsbewaking. Het bedrijf is bekend met CMM en het V-model en heeft reeds de TestFrame methodiek toegepast om de fasering, deel(test)producten en procedures op goede, gestructureerde wijze uit te kunnen voeren. De producten worden in releases gebouwd en functionaliteit wordt daardoor vaak opnieuw getest. De rol van de consultant bestaat uit het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het presenteren van de resultaten van dat onderzoek en het uitbrengen van een advies. Daarnaast zijn de bestaande raamwerken voor Integratietestplan en Acceptatietestplan met de procedures onderzocht en is advies uitgebracht voor verbetering hiervan. Na het haalbaarheidsonderzoek is beschreven hoe, wanneer en met welke resources een pilot kan worden opgezet.

     

    Taken

    • advisering over teststrategie
    • advisering over automatisch testen
    • presenteren advies
    • coaching en verbetering betreffende het gebruik van testprocedures

    Technieken / Standaarden

    • interview tecnieken inc NLP
    • TestFrame
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • MS Project
    • Remedy/ARS
    • Telelogic DOORS
    • HP/Mercury Winrunner
    • VAX/VMS
    • Linux
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    jul 2000 - sep 2000

    New Payroll System

    Klant / mijn rol

    CMG – Personeels- en – Salaris Administratiesystemen / Systeemontwerper Productiebesturing en Facturering

    Omschrijving

    Een nieuw te bouwen personeel- en salarissysteem voor dit bedrijf wordt gebouwd om de klanten een modern, met nieuwe technieken ondersteund, pakket te geven. Zoals in de opdracht hieronder beschreven staat, moet er een dienstverlening mogelijk zijn waarbij de klant (in-service) alleen haar mutaties doorgeeft. Juist dit onderdeel moet een grote verandering ondergaan om van een statische verwerking naar een heel flexibele werkwijze te gaan. Voor de klant houdt dit in dat op ieder moment:

    • de mutaties kunnen worden aangeboden,
    • direct inzage is in de gegevens,
    • lijsten kunnen worden opgevraagd.

    Ook kan de salarisadministrateur zelf het moment bepalen waarop hij voor het gehele bedrijf of gedeeltelijk de salarisverwerking wil doen plaatsvinden. Om dit te bewerkstelligen is bij de klant een Front End geĆÆnstalleerd. Direct of via het personeelsinformatiesysteem worden alle mutaties middels deze Front End aan het salarissysteem doorgegeven. Om alle gegevens in het salarisverwerkingssysteem te krijgen en alle opdrachten voor iedere klant te verwerken is er een deelsysteem nodig dat de communicatie en sturing verzorgt: de productiebesturing. De productiebesturing regelt dat alle binnenkomende opdrachten over beschikbare machines met de juiste instellingen worden uitgevoerd en vervolgens naar de juiste outputverwerkende systemen worden gestuurd. Daarnaast moeten bijgehouden tellingen worden opgepakt en door een module Facturering aan de klant worden doorberekend. Als deel- projectleider van Productiebesturing en Facturering de wensen van de klant in een (deel)projectplan op papier gezet en verantwoordelijk geweest voor de afstemming met de overige deelprojectleiders. Verder als functioneel en technisch ontwerper voor dit deel van het systeem de analyse voor het ontwerp uitgevoerd en voor dit geheel de functionele en technische ontwerpen opgeleverd. Hieronder ook het datamodel en datadictionairy.

     

    Taken

    • overleg met klant met rapportering;
    • overleg met deelprojectleiders;
    • opstellen projectplan en verantwoordelijk voor het verkrijgen van de goedkeuring;
    • opstellen van het datamodel en datadictionairy;
    • opstellen van Functionele Ontwerpen en Technische Ontwerpen

    Technieken / Standaarden

    • SDM
    • Informatie-Analyse
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • MS Project
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    mei 2000 - juni 2000

    New Payroll System

    Klant / mijn rol

    CMG – Personeels- en – Salaris Administratiesystemen /Deelprojectleider Documentatie

    Omschrijving

    Voor twee grote salarisverwerkende systemen moet Ć©Ć©n nieuw product gemaakt worden, wat beide markten van “in huis” en “in service” bedient. De in huis variant betreft een software pakket dat aan de klant geleverd wordt en waarin de klant zelf zijn salarisverwerking doet. De in service variant geeft de klant de mogelijkheden alleen zijn mutaties te geven, waarna het bedrijf de volledige salarisverwerking voor de klant draait en de klant voorziet van de betaalgegevens en de salarisslips. Het nieuwe product zal beide varianten moeten aankunnen, wat uitgevoerd wordt in een groot project. Als deelprojectleider documentatie deelgenomen aan dit project om zorg te dragen voor de opstelling, tijdige aanpassing en goedkeuring van de volgende documenten:

    ā€¢Scope document – een document voor en met het management om alle gewenste functionaliteit, afspraken, planning en budget in vast te leggen;
    ā€¢Overall Project Plan – een uitwerking van het scope document waarin alle facetten van het project zelf worden uitgewerkt. Een beschrijving van de deelprojecten, planning, budget en resourcing per deelproject;
    ā€¢Deelprojectplan – een verdere uitwerking per deelproject wat betreft de gewenste functionaliteit, waarin ook in detail wordt ingegaan op punten als regelgeving, performance, user interface en overige interfaces;
    ā€¢Documentatie Plan – als deelprojectplan waarin beschreven is wanneer en op welke manier  bovengenoemde documentatie tot stand moet komen, alsmede de functionele documentatie, technische documentatie en alle helpdocumentatie. Onder dit laatste de gebruikersdocumentatie voor iedere gebruikersgroep, systeem documentatie en installatie gids;

    Voor deze opdracht is ook een pakketselectie en een pilot opgezet en uitgevoerd om te kunnen komen tot een goede documentatietool.

     

    Taken

    • opstellen en aanpassen scopedocument (met input van verantwoordelijken);
    • aanpassen overall projectplan;
    • opstellen en aanpassen deelprojectplannen;
    • opzet, beheer en uitvoer van het documentatieplan;
    • pakketselectie documentatietool

    Technieken/ Standaarden

    • SDM
    • Yourdon
    • Technical Writing

     

    Applicaties

    • Robohelp
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    dec 1999 - apr 2000

    Inrichten

    Klant / mijn rol

    Unilever - Supply Chain Management / Inrichten test en test automatisering

    Omschrijving

    Na het implementeren van twee releases van een uitgebreid pakket voor productie planning (een Supply Chain Management systeem) is bij de klant de behoefte om het ontwikkelproces te verbeteren en een goede test strategie te gaan gebruiken. Na een pilot van 5 dagen besluit de klant om verder te gaan en de TestFrame methode te implementeren. Als test specialist bestaat de rol uit het opleiden en begeleiden van het ontwikkelteam om test sets te kunnen maken, het zorgdragen dat een goede testomgeving gecreĆ«erd wordt, aanpassing van het ontwikkelproces waardoor de ontwikkeling van test sets geĆÆntegreerd wordt in het ontwikkelproces en de opzet van een totale test strategie. Hiertoe is actief meegewerkt aan het opzetten van de fysieke test omgeving, zijn test procedures opgesteld en is er een draaiboek gemaakt voor het uitvoeren van Intergratie Testen. Dit laatste op een dusdanige manier beschreven dat een ieder (toekomstig) lid van het ontwikkelteam in staat moet zijn om de Intergratie Test voor te bereiden, te plannen en uit te voeren. Ook het reviewen van gemaakte test sets en het begeleiden van het ontwikkelteam om te komen tot goede test sets behoort tot de taken.

     

    Taken

    • Opzetten van een test strategie geĆÆntegreerd in het ontwikkelproces;
    • Opleiden en begeleiden van het ontwikkelteam in de test strategie;
    • Het maken, reviewen en verbeteren van test sets;
    • Actief meedenken en meewerken aan de opzet van een goede testomgeving; en
    • Maken van een draaiboek om gemakkelijk en goed Integratie Testen te kunnen voorbereiden en uitvoeren.

    Technieken/ Standaarden

    • TestFrame
    • SDM
    • Yourdon

     

    Applicaties

    • TestFrame Engine 5
    • MS Office

     

     

     

     

    Periode / Project

    mei 1999 - nov 1999

    Integratie Informatiesystemen KLM - Braathens

    Klant / mijn rol

    KLM Passage / Braathens / Projectleider Infrastructuur

    Omschrijving

    Als coƶrdinator voor de infrastructuur verantwoordelijk voor de koppeling van hardware, software en  het netwerk om de juiste applicaties met elkaar te kunnen laten communiceren.  Na een samenwerkingsverband te zijn aangegaan heeft de Noorse luchtvaartmaatschappij Braathens aangegeven een aantal systemen te willen gebruiken van de klant. De te gebruiken systemen moeten uiteraard goed kunnen communiceren met de overige systemen van de Noorse maatschappij. Hiertoe moet een goede infrastructuur worden aangelegd, moeten er goede procedures worden beschreven om het overzenden van bestanden goed te kunnen laten verlopen en moeten alle afspraken omtrent de infrastructuur worden vastgelegd in overeenkomsten ondertekend door beide partijen. In de rol van coƶrdinator is het belangrijk om de verschillende afdelingen zowel bij de klant  als bij de Noorse luchtvaartmaatschappij aan te sturen en de producten op de juiste wijze op elkaar aangesloten te krijgen. Ook het regelen van offertes voor de aanschaf van hard - en software, het monitoren van de aanschaf, aankomst en implementatie  op het juiste moment, behoren tot het takenpakket. Als de implementatie in een ver gevorderd stadium is verschuift het aandachtsgebied naar het opzetten van een test omgeving en een test aanpak. Hierbij ook als coƶrdinator verantwoordelijk voor de vastlegging van test cases door de functionele analisten van beide partijen. Hiertoe moeten de medewerkers ook opgeleid worden en is coaching noodzakelijk.

     

    Taken

    • Coƶrdinatie van alle betrokken sleutelpersonen om te verzekeren dat alle infrastructurele issues tijdig geĆÆnitieerd, uitgevoerd en gemonitord worden;
    • Regelen van de lokale infrastructuur in Rijswijk;
    • Regelen van de lokale infrastructuur in Schiphol;
    • Regelen van de lokale infrastructuur in Oslo;
    • Regelen van netwerkverbindingen tussen de locaties;
    • Algemene assistentie aan de project manager en vervanging bij afwezigheid;
    • Opzetten van testomgeving, zowel op papier als de bouw in praktijk;
    • Opzetten van een test aanpak alsmede het vastleggen van goede testgevallen; en
    • Begeleiden en coachen van personen om tot een goede test uitvoering te kunnen komen.

    Technieken/ Standaarden

    • SDM
    • Yourdon
    • Systeembeheer AS/400
    • Berekeningen bandbreedte
    • interviwe- en overtuigingstechnieken
    • OSI model
    • Data Beveiliging

     

    Applicaties

    • OS/400
    • JCL
    • Windows Domain Server
    • MS Project
    • MS Office
    • Telnet/SSH/FTP
    • verschillende firewalls

     

     

     

     

    Periode / Project

    mrt 1997 - apr 1999

    ALPINE

    Klant / mijn rol

    KLM Passage / Programmeur Analist ALPINE

    Omschrijving

    ALPINE is bedoeld voor de registratie en gedeeltelijke verwerking van passagierstickets, bagagetickets en enkele andere reisdocumenten. Naast invoer van gegevens vanuit verschillende niet bij klant in eigendom zijnde systemen en door middel van handmatige invoer, vindt binnen ALPINE ook journalisering plaats, worden invoices gemaakt, worden gegevens geselecteerd en geƫxporteerd naar o.a. een kortingen systeem en een centraal credit card systeem. Ook rapportage wordt gegenereerd met zowel operationele informatie alsmede management informatie. De totale set van gegevens van de sales wordt ook naar het mainframe geƫxporteerd.

    Binnen deze omgeving heb ik gedurende de loop van mijn inzet een aantal verschillende rollen gehad, hieronder chronologisch weergegeven.

    Als Programmeur - Analist onderhoud, nieuwbouw en analyse gepleegd aan het ALPINE systeem. De taken bestaan zowel uit het analyseren, programmeren, coƶrdineren en testen van de gevraagde wijzigingen en uitbreidingen. De werkwijze is op basis van een release structuur. Van te voren wordt de inhoud van een release vastgesteld.

    Onderzoek gedaan om het ALPINE systeem foutloos naar het jaar 2000 over te kunnen laten gaan. Taken hierin was het maken van een definitiestudie, waarin uitgezocht hoe het project, met daarin de analyses, programmering en het testen, uitgevoerd diende te worden. Verder is hiervoor uitgezocht waar de knelpunten lagen binnen het ALPINE systeem. Tijdens de uitvoering de coƶrdinatie uitgevoerd van de Integratietest. Ook in de uitvoering geprogrammeerd en testen zelf uitgevoerd.

    Een andere analyse is het aanpassen van ALPINE om credit card gegevens te verzamelen op grond

    van enige selectie criteria en deze vervolgen door te sturen naar een apart centraal credit card systeem. De bedoeling is de commissies die betaald moet worden aan de credit card maatschappijen zo laag mogelijk te houden. Het ALPINE systeem moest hiervoor grondig worden aangepast.

    Andere analyses betreffen kleine wijzigingen zoals het toevoegen van informatie aan het systeem,

    extra validaties van de ingevoerde gegevens, aanpassing door gewijzigde interfaces en het verwijderen van fouten, verouderde functionaliteit.

    Testen van de ALPINE applicatie wordt door de klant gezien als een zeer belangrijke en serieuze activiteit. Derhalve wordt hier veel aandacht aan besteed. Taken hiervoor uitgevoerd bestaan uit het opzetten van testomgevingen alsmede het uitvoeren van testen op ieder niveau; de coƶrdinatie van activiteiten en het maken van schattingen en planningen voor de systeemtest, integratietest en acceptatietest die uitgevoerd dienen te worden bij de oplevering van iedere release.

    Als mede-beheerder over de 50 productie machines. Hier heb ik me bezig gehouden met de technische implementatie, aansturen van jobs (batch verwerking), authorisaties en productie ondersteuning. Dit laatste in een second line helpdesk verband. De gebruikersorganisatie heeft zelf een eerste lijns helpdesk.

     

    Taken

    • Maken en beheren van Functionele Ontwerpen
    • Maken en beheren van Technische Ontwerpen
    • Maken en beheren van Test Plannen en Test Designs
    • Ontwerpen en beheren strategie voor Integratie Testen
    • Software ontwikkeling in COBOL en JCL op AS/400
    • (Software) Configuratie management uitvoeren op AS/400
    • Beheren van 50 internationaal verspreide AS/400 machines, incl uitrollen van nieuwe releases
    • Onderzoeken van klantissues
    • Reviewen van documenten en code

    Technieken/ Standaarden

    • SDM
    • Yourdon en NIAM
    • informatie-analyse
    • gestructureerd testen
    • IITIL

     

     

    Applicaties

    • AS/400 OS/400
    • COBOL
    • JCL

     

     

     

     

     

    Periode / Project

    jun 1996 - mrt 1997

    GHIA - Groot Handel Informatie Applicatie

    Klant / mijn rol

    Brocacef / Programmeur deelsysteem Verkoop Telefonisch

    Branche

    Farmaceutische Groothandel

     

    Omschrijving

    Het GHIA project , de Groot Handels Informatie Applicatie, is bedoeld om de hele verkoop, distributie en logistiek in Ć©Ć©m systeem te reguleren. Verkopen worden geregistreerd, transport wordt gestuurd en het hele magazijnbeheer. Als analist-programmeur aan onderhoud voor versie 2 van het verkooptransactie gedeelte en de koppelingen en interfaces naar andere (deel)systemen, als voorraadbeheer, debiteuren in inkoopsysteem gewerkt. De eerste versie is gebouwd om het decentrale systeem naar een centrale locatie te krijgen. Deze versie bevat de basisbehoefte waarmee de verkooptransacties geregistreerd en verwerkt kunnen worden. In versie 2 moet het basisproduct uitgebreid en gestroomlijnd worden. Doel is de optimalisatie van het orderproces en het afstemmen van de verkoop met magazijn & voorraad, en magazijn & voorraad met het transport, zodat een zo groot mogelijke bediening van de klant mogelijk gemaakt wordt met een goed voorraadbeheer.

     

    Taken

    • Verwijderen van applicatiefouten adhv foutrapporten
    • Doorvoeren van wijzigingen in functionaliteit
    • Aanpassen van systeemdocumentatie conform de gevraagde wijzigingen
    • Aanbrengen van nieuwe functionaliteit (o.a. bestellen van producten die niet als artikel voorkomen)

    Technieken/ Standaarden

    • CMG Commander

    Applicaties

    • RPG/400
    • JCL
    • Synon II
    • MS Office

     

    Organisatie

    Bij aanvang 200 personen, bij vertrek 12.000 personen in CMG,
    CMG is een wereldwijd consultancy bedrijf wat bekend staat om zijn kwaliteit en duurzame oplossingen. Naast business consultancy en een aantal eigen producten is CMG sterk in het bouwen van informatiesystemen en transactiesystemen.
    Bij deze werkgever ben je al dan niet met meerdere collega’s ‘uitgezonden’ naar projecten bij de klant.
    Hierbij heeft CMG soms wel de project verantwoordelijkheid en soms niet. In het laatste geval worden er “handjes geleverd”.

    (n de bijna tien jaar dat ik voor CMG werk hen ik in verschillende langdurige en kortdurende projecten gewerkt bij verschillende klanten. Om die reden staan hieronder de projecten ingesprongen benoemd. Ieder met een eigen omschrijving

    Ik begin mijn carriere in CMG na het afstuderen op het HBO en kom terecht in de MasterClass AS/400. Na de MasterClass word ik ingezet op verschillende projecten van lange en middellange termijn. Na het afmaken van het verkooptelefonie systeem bij Brocacef groei ik verder in verschillende rollen rollen bij KLM. Omdat een medewerker uit dit team een wereldreis gaat maken, bied ik aan zijn taken beheer en onderhoud van AS/400 machines over te nemen samen met een medewerker die dit al doet. Ik volg hiertoe de nodige cursussen.  Als systeem analist kom ik meer in aanraking met het volledige testen en neem ik verantwoordelijkheid voor de release- en acceptatie testen. Kwaliteit van software heeft me altijd geĆÆntrigeerd en ik bouw binnen CMG deze rol steeds verder uit, met een enkele keer een uitstap als er op een andere dicipline een plotselinge behoefte is. Tijdens mijn betrokkenheid in een project in de Telecom sector word ik gevraagd over te stappen naar deze sector en dit doe ik ook. Inmiddels heb ik als test lead meer invloed gekregen op de kwaliteit van het product, naast het uitbouwen van klant contacten..

     

    Branche

    Software en Business Consultancy

  • Overig
    
 • Contact

  Heading 1

  Heading 2

  Heading 3

  Heading 4

  Heading 5
  Heading 6
  NetObjects Web Design Placeholder

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc mollis purus non lacus rutrum ut mollis tellus placerat. Curabitur interdum lobortis purus a dapibus. Integer pulvinar justo vel urna semper a pellentesque justo luctus. Nunc eu tortor mauris. Praesent viverra eleifend felis eu varius. Nullam eu orci eu arcu ornare bibendum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla odio erat, volutpat ut pharetra id, dapibus non dolor. Morbi venenatis sollicitudin ullamcorper. Fusce interdum mi non massa condimentum sed lobortis nunc scelerisque. Aliquam adipiscing volutpat posuere. Quisque sed felis sem. In magna nulla, porta at vehicula ac, rhoncus eu est. Ut vulputate auctor mi in viverra. In vel aliquet tellus. Aliquam cursus feugiat dui, vestibulum ullamcorper diam sagittis sit amet. Aliquam erat volutpat.

Wilfred Derksen.nl